Rasizmus nie !

Nová kompilácia prijatých textov o rasizme, neznášanlivosti, nenávistných prejavoch zverejnila parlamentná aliancia Parliamentary Assembly of the Council of Europe . Publikácia je dostupná v angličtine tu:  https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/NoHate/RacismIntoleranceHateSpeech-EN.pdf?fbclid=IwAR2Ttd0m2_MfTDrmo14NXUDiNy7AFQ4IDmyzMYcqI5ENDXhGwRoEOKQUiJU

Túžba po slobode

Obraz vyjadruje túžbu po slobode. Sloboda ako taká neexistuje v absolútnom ponímaní. Ľudia sa snažia žiť dokonalý, krásny a bezproblémový život, ale je tu systém ( zákony, pravidlá a prekážky [...]

Sociálne médiá

Kanály sociálnych médií Hnutie za prejav nenávisti mobilizujú ľudí v boji proti prejavom nenávisti a pri podnikaní krokov na podporu ľudských práv online.   V rámci mládežníckej kampane odbor mládeže Rady Európy [...]

Škola bez nenávisti

Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR oficiálne spustila pilotný ročník programu pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“ na úvodnom seminári pre zapojené školy, ktorý [...]

Go to Top