Rada mládeže Žilinského kraja

M.R. Štefánika 8390/13
010 01 Žilina
mobil: +421 908 965 002
e-mail: rmzk@rmzk.sk

IČO: 37807552
DRČ: 2021679242