Súťaž mladých ľudí. Do fotografickej kampaňovej súťaže prišlo 27 fotografických prác z dielne mladých ľudí zo Žilinského kraja. Odborná komisia v zložení 10 hodnotiteľov vybrala víťazov, ktorými sa stali:

1. miesto  Nina Molnárová  Keď sa spoja rôzne dlane… Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
2.miesto Mária Dvorščíková Naša budúcnosť Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
3.miesto Petra Šenkárová Aj malá pomoc je pomocou. Obchodná akadémia Veľká Okružná, Žilina

text od autorky:  Keď sa spoja rôzne dlane…Niekedy človek potrebuje jediné – to, aby mu niekto stisol ruku, keď to potrebuje. Potrebuje cítiť, že aj napriek všetkému tomu, čo sa okolo neho deje, stále je človekom. Ľudskou bytosťou. Ním.

Všetky doručené fotografie nájdete tu aj s textom a menom autora: FB

Aktivity  realizovala Rada mládeže Žilinského kraja s  podporou Ministerstva vnútra SR .