SEN O ŽIVOTE.  Podpora úcty k človeku, kde nenávisť, ponižovanie a výsmech nemajú miesto. Mladí ľudia v kampaňovej súťaži vyjadrili svoj názor na úctu k človeku a prevencií násiliu a iným patologickým javom spoločnosti cez literárnu, fotografickú a výtvarnú tvorbu. Všetky diela mladých ľudí zo Žilinského kraja, ktoré doručili do kampaňovej súťaže nájdete tu:

Publikácia SEN O ŽIVOTE  ( klikni)

Aktivity kampaňovej súťaže realizovala Rada mládeže Žilinského kraja s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR.