Nová kompilácia prijatých textov o rasizme, neznášanlivosti, nenávistných prejavoch zverejnila parlamentná aliancia

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

.

📖 Publikácia je dostupná v angličtine tu:  https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/NoHate/RacismIntoleranceHateSpeech-EN.pdf?fbclid=IwAR2Ttd0m2_MfTDrmo14NXUDiNy7AFQ4IDmyzMYcqI5ENDXhGwRoEOKQUiJU