„Ce qui vous regarde … No Hate“ je vzdelávací nástroj pre francúzsky hovoriacich odborníkov v oblasti vzdelávania. Skladá sa z DVD a brožúry a je navrhnutý tak, aby zvyšoval povedomie mladých ľudí o nenávisti online a počítačovej šikane.

Tento vzdelávací nástroj začína krátkym filmom o Martinovi, 16-ročnom študentovi, jeho priateľke Julie a ich priateľoch. Na sociálnych sieťach sa však šíria zvesti o Martinovej rodine … Prezrite si tento materiál a zistite, ako je možné film použiť pri výchove k ľudským právam.

Program „Ce qui vous regarde … No Hate“ vyrobila belgická mládežnícka organizácia loupiote , ktorá združuje odborníkov v oblasti vzdelávania a kinematografie s cieľom zvýšiť povedomie mladých ľudí o kritickom čítaní kina a médií.