Sociálne médiá

Kanály sociálnych médií Hnutie za prejav nenávisti mobilizujú ľudí v boji proti prejavom nenávisti a pri podnikaní krokov na podporu ľudských práv online.   V rámci mládežníckej kampane odbor mládeže Rady Európy [...]

Škola bez nenávisti

Organizácia Iuventa – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ SR oficiálne spustila pilotný ročník programu pre základné a stredné školy „Škola bez nenávisti“ na úvodnom seminári pre zapojené školy, ktorý [...]

Go to Top