Sen o živote. Sedemnásť diel mladých ľudí prišlo do výtvarnej kampaňovej súťaže“Sen o živote“. Diela myšlienky, ktoré k ním pripojili autori- mladí ľudia zo Žilinského kraja hodnotila 13 členná nezávislá komisia. Ocení obržali darčekové poukážky a ostatní zapojení malé pamiatkové pozornosti. Realizátorom kampaňovej súťaže bola Rada mládeže Žilinského kraja.

Víťazmi sa stali

1. miesto Valentína Stoilová V mojej hlave ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
2.miesto Izabela Nováková Sloboda Obchodná akadémia Ružomberok
3.miesto Teona Mtibelašvili Spolupatričnošť Gymnázium Velká okružná22, Žilina

Myšlienka autorky: V mojej hlave: Základné ľudské práva sú v každom z nás, nikto ti ich nemôže vziať.

Aktivity  realizovala Rada mládeže Žilinského kraja s  podporou Ministerstva vnútra SR .