Dňa 20.6.2019 prebehlo odovzdávanie certifikátov školám, ktoré úspešne absolvovali pilotný ročník programu Škola bez nenávisti. Stretnutia sa zúčastnila aj pani štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová a riaditeľ odboru mládeže Ivan Hromada.