Odovzdávanie certifikátov Škola bez nenávisti

Dňa 20.6.2019 prebehlo odovzdávanie certifikátov školám, ktoré úspešne absolvovali pilotný ročník programu Škola bez nenávisti. Stretnutia sa zúčastnila aj pani štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová a riaditeľ odboru mládeže Ivan Hromada.