“Úcta k druhým je dôvodom, prečo si človek váži sám seba.”

John Galsworthy

Go to Top