Prevencia živote mladých ľudí.

Vzdelávacie tréningy. Od januára do marca 2018 sa 81 mladých ľudí zúčastnilo tréningových vzdelávaní, ktoré viedla Rada mládeže Žilinského kraja. Vzdelávanie bolo zamerané na spôsoby tvorby preventívneho prostredia v škole či obci peer aktivitami, ktorým rovesníci budú rozumieť. Nosné témy vzdelávania boli: tvorba prostredia bez nenávistného vyjadrovania (No hate, Cyber hate), život bez negatívneho radikalizmu a extrémizmu, prevencia je viac ako represia.

Na vzdelávaní  spolupracovali  osoby z Národného koordinačného výboru kampane ,,Bez nenávisti na internete“, ktorého naša organizácia je členom.

Termíny vzdelávaní boli 26-28.1.2018 v Terchovej, kde sa zúčastnilo 27 účastníkov, 16-18.2.2018 v Sihelnom s 13 účastníkmi a v Ružomberku v dňoch 12-14.3.2018 so 41 účastníkmi.

Aktivity  realizovala Rada mládeže Žilinského kraja s  podporou Ministerstva vnútra SR .