Vzdelávacie tréningy. Od januára do marca 2018 sa 81 mladých ľudí zúčastnilo tréningových vzdelávaní, ktoré viedla Rada mládeže Žilinského kraja. Vzdelávanie bolo zamerané na spôsoby tvorby preventívneho prostredia v škole či obci peer aktivitami, ktorým rovesníci budú rozumieť. Nosné témy vzdelávania boli: tvorba prostredia bez nenávistného vyjadrovania (No hate, Cyber hate), život bez negatívneho radikalizmu a extrémizmu, prevencia je viac ako represia.

Na vzdelávaní  spolupracovali  osoby z Národného koordinačného výboru kampane ,,Bez nenávisti na internete“, ktorého naša organizácia je členom.

Termíny vzdelávaní boli 26-28.1.2018 v Terchovej, kde sa zúčastnilo 27 účastníkov, 16-18.2.2018 v Sihelnom s 13 účastníkmi a v Ružomberku v dňoch 12-14.3.2018 so 41 účastníkmi.

Aktivity  realizovala Rada mládeže Žilinského kraja s  podporou Ministerstva vnútra SR .