Rada mládeže Žilinského kraja  vyhlasuje súťažv  literárno- výtvarno- fotografickej  kategórii.

Téma: SEN O ŽIVOTE.

Olympiáda ľudskosti- podpora úcty k človeku, kde nenávisť, ponižovanie a výsmech nemajú miesto.

Termín  realizácie súťaže je od 10.februára do 10. marca 2018

Na víťazov v každej kategórii čaká darčeková poukážka z elektronického e- shopu  ALZA

  1. miesto – vo výške 80,00€
  2. miesto- vo výške 50,00 €
  3. 3.miesto – vo výške 30,00€

Dodané diela, ktoré budú v súlade s témou budú zaradené do publikácie.

Súťažné diela je potrebné doručiť najneskôr do 10.3.2018.

– V kategórii Literárna tvorba a Fotografická tvorba – e-mailom na: rmzk@rmzk.sk
– V kategórii Výtvarná tvorba – poštou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina

Do predmetu napísať : Sen o živote. Spolu s dielom je potrebné poslať aj tieto údaje:

Meno a priezvisko autora, Rok narodenia, Bydlisko, Kontakt (môže byť e-mail)

Názov školy ( ak ju navštevuje)

Pri výtvarnom a fotografickom diele je potrebné uviesť vlastný názov a krátky popis súvisiaci s vyhlásenou témou

V prípade otázok kontaktujte: Darina Čiernikova, darina.ciernikova@rmzk.sk,

0908 965 002

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Do súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia zo Žilinského kraja vo veku od 12-30 rokov.

Diela  musia byť  z vlastnej autorskej tvorby, vytvorené v amatérskych podmienkach,  pre vlastné účely, nie pre komerčné využitie.

Literárna tvorba

Práca musí zodpovedať téme.

Literárny druh sa nevymedzuje

Vyžadujú sa kratšie literárne diela (napr.  básne, rozprávky, poviedky, reportáž, úvahy a pod.)

Autor posiela práce v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 2 x A4 písané na PC.

Typ písma Times New Roman veľkosť písma 12, riadkovanie 1,15

Výtvarná tvorba

Práca musí zodpovedať téme

Do súťaže sa zasielajú plošné práce spracované výtvarnými technikami:

– maľba ( olej, tempera, akryl, pastel…)

– grafika ( kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom…)

– kombinované techniky ( koláž…)

Grafické práce musia mať formát min. A4, max A3

Každé výtvarné dielo bude mať vlastný názov a krátky popis súvisiaci s vyhlásenou témou.

Fotografická tvorba:

Práca musí zodpovedať téme

Minimálna veľkosť dodaných fotografií  bude 3600 x 2400 px pri 8,3 MPX

Jeden autor môže poslať max 3 fotografie do súťaže.

Každá fotografia bude mať vlastný názov a krátky popis súvisiaci s vyhlásenou témou.

Výzva a pravidlá súťaže SEN O ŽIVOTE.

 

Projekt je finančne podporený Ministerstvom vnútra SR.