Kampaň Ctrl+Hate+Delete

Čo na teba v nej čaká?

Kvíz či poznáš odkiaľ a kam siahajú hranice slušného správania a vystupovania voči iným ľuďom.

Diskusné fórum na témy týkajúce sa vyjadrovania bez nenávisti.

Blogová sekcia, kde pre mladých ľudí bude v najbližších dňoch spustená súťaž o naj blogové príspevky.

Kampaň je zameraná na potlačenie prejavov nenávisti v prostredí online: extrémizmu, rasovej neznášanlivosti, utláčania menšín, agresívneho nacionalizmu a pod. Zároveň  podporuje etické a slušné správanie pri online komunikácii. A nielen pri online komunikácii..

Ide o medzinárodnú kampaň „Mladí proti nenávisti online – žiť, učiť sa a konať  s úctou k človeku“, ktorá je iniciovaná Radou Európy.

Spoločným menovateľom vyššie uvedených negatívnych prejavov je závisť, nenávisť, nadradenosť.

Cieľom kampane Ctrl+Hate+Delete je preto podpora mladých ľudí formou vzdelávania, ktoré sa realizujú na stredných školách na Slovenku v oblasti ľudských práv , úcty k človeku a mediálnej výchovy a zvýšenie angažovanosti mládeže v uvedenej téme.

Organizátori kampane oslovia mladých užívateľov internetu, ktorí v súčasnosti trávia veľkú časť svojho voľného času online komunikácií, najmä v prostredí sociálnych sietí.

Druhou oslovenú cieľovou skupinou budú dospelí – predovšetkým učitelia a pracovníci s mládežou, ktorí s mladými priamo pracujú.

Do kampane je možne zapojiť sa aj cez túto webovú stránku. Mladí ľudia  sa môžu zapojiť svojim blogerským príspevkom, podporený súťažou a naj blog, môžu sa zapojiť do diskusie na uvedené témy, no aj sami môžu otvoriť tému diskusie. A v malom kvíze si môžu overiť svoj postoj k téme úcty k človeku.

Organizátormi kampane sú: Rada mládeže Žilinského kraja, Rada mládeže Prešovského kraja a Rada mládeže Trnavského kraja.

Kampaň  sa realizuje v rámci projektu Mladí bez nenávisti, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA- nadácia na podporu sociálnych zmien 

IMG_9964

IMG_9945