KONTAKT

ROK 2016, 2017
RADA MLÁDEŽE
ŽILINSKÉHO KRAJA

M.R. Štefánika 8390/13
010 01 Žilina
Slovenská republika
Darina Čierniková
projektová manažérka
darina.ciernikova@rmzk.sk
+0421 908 965 002

Projekt: Aby mladí ľudia ľuďmi boli

RADA MLÁDEŽE
ŽILINSKÉHO KRAJA

M.R. Štefánika 8390/13
010 01 Žilina
Slovenská republika
Darina Čierniková
projektová manažérka
darina.ciernikova@rmzk.sk
+0421 908 965 002

A/ projekt: Práva v živote mladých ľudí

Webadmin:
Petra Poklonová
Školitelia:
Martin Šturek
Darina Čierniková
Mária Črchlanová
Karin Grobarčíková
Jana Štureková
Samuel Rozkoš
Dominika Matušová
Zuzana Štureková
Mária Kullová
Ján Rozkoš

B/ projekt: Prevencia očami mladých ľudí

Školitelia:
Martin Šturek
Darina Čierniková
Dean Reš
Karin Grobarčíková
Mária Kullová

C/ projekt: Mladí bez nenávisti

Hlavný realizátor:
010 01 Žilina
Slovenská republika
Darina Čierniková
projektová manažérka
darina.ciernikova@rmzk.sk
+0421 908 965 002
Mária Črchlanová
koordinátorka aktivít pre stredné Slovensko
maria.crchlanova@rmzk.sk
+0421 908 421 359
Partneri:
917 01 Trnava
Slovenská republika
Martina Neviďanská
koordinátorka aktivít pre západné Slovensko
080 01 Prešov
Slovenská republika
Soňa Štefančiková
koordinátorka aktivít  pre východné Slovensko
sona.stefancikova@gmail.com
+0421 910 518 178