Školenie multiplikátorov

Tri generácie ľudských práv

Aby mladí ľuďmi boli. Bola téme vzdelávania, ktoré 10.-14. augusta 2016 realizovala  Rada mládeže Žilinského kraja v Penzióne Sidorovo, Ružomberok.

Mladí ľudia sa dozvedeli: odkiaľ sa vzali ľudské práva, poznali tri generácie ľudských práv a ich obsah,ako súvisia práva so zodpovednosťou,postavenie ľudských práv a kritického myslenia, (viac…)

UNESCO pomáha SR s bojom proti nenávisti a xenofóbii mladých

Ako sa pracuje na Slovensku s témou nenávistného vyjadrovania a radikalizácie?.

Ako môžeme preniesť skúsenosti UNESCO do práce s mládežou?

Aká je realita v pobytových táboroch? Máme v skutočnosti xenofóbne postoje?

Aj na tieto otázky hľadalo odpoveď 28 účastníkov seminára organizovaného v dňoch 21. – 23.4.2016 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou komisiou pre UNESCO a Radou mládeže Žilinského kraja  (viac…)

Seminár s návštevou zariadenia Migračného úradu MV SR

Expertíza UNESCO v globálnom vzdelávaní príde na Slovensko.  Rada mládeže Žilinského kraja, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská komisia pre UNESCO realizujú v rámci kampane Rady Európy “Bez nenávisti na internete” projekt výmeny poznatkov, skúseností, know- how  mládeže a osvedčených postupov v téme vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv a tolerancii. Pozvánka TU . (viac…)

Úspešne zrealizovaný projekt: Mladí bez nenávisti

Snom každej krajiny je, aby jej obyvatelia žili v zhode, pokoji a bez nenávisti. A o tom chcel byť náš projekt. O výchove a vzdelávaní mladých ľudí k úcte voči každému človeku, o akceptácií inakosti, múdrosti a rozvážnosti. Či sa nám to podarilo ukáže život. Čo i len drobný úspech medzi mladými v preukazovaní  úcty, bez náznaku povýšeneckosti  je pre nás potešením… (viac…)

Noví multiplikátori pripravení vzdelávať.

Počas troch mesiacov sa skupina nových multilikátorov v téme Život bez nenávistného vyjadrovania intenzívne pripravovala na svoju misiu medzi mladými ľuďmi. Počas dvoch víkendov v júli a septembri 2015 sa vzdelávali v príprave metodiky k rôznym témam, ktoré  vyvolávajú nenávistne vyjadrovanie, či na internete, sociálnych sieťach alebo aj v osobnom živote. (viac…)

« Staršie príspevky