O kampani
Blogy
Kvíz
Diskusia

12 nových školiteľov v téme Bez nenávisti v roku 2017

No Hate stále v kurze. Rada mládeže Žilinského kraja v mesiaci október 2017 realizovala 3-fázové akreditované vzdelávanie Školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania. 12 úspešných absolventov- školiteľov z celého Slovenska úspešne zvládlo všetky fázy vzdelávania a obdržalo osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Získané vedomosti a skúsenosti  noví školitelia a školiteľky majú možnosť uplatniť pri vedení workshopov pre mladých ľudí v mesiacoch október- december 2017.

Želáme mnoho úspešných vzdelávacích aktivít podporujúcich úctu k človeku osobnom aj internetovom priestore.

Vzdelávanie bolo realizované s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže .

IMG_1880 - kópia