Novinky MBN

Prevencia živote mladých ľudí.

Vzdelávacie tréningy. Od januára do marca 2018 sa 81 mladých ľudí zúčastnilo tréningových vzdelávaní, ktoré viedla Rada mládeže Žilinského kraja. Vzdelávanie bolo zamerané na spôsoby tvorby preventívneho prostredia v škole či obci peer aktivitami, ktorým rovesníci budú rozumieť. Nosné témy vzdelávania boli: tvorba prostredia bez nenávistného vyjadrovania (No hate, Cyber hate), život bez negatívneho radikalizmu a extrémizmu, prevencia je viac ako represia. (viac…)

SEN O ŽIVOTE- súťaž, ktorá podporuje ľudskosť.

Rada mládeže Žilinského kraja  vyhlasuje súťažv  literárno- výtvarno- fotografickej  kategórii.

Téma: SEN O ŽIVOTE.

Olympiáda ľudskosti- podpora úcty k človeku, kde nenávisť, ponižovanie a výsmech nemajú miesto.

Termín  realizácie súťaže je od 10.februára do 10. marca 2018 (viac…)

NO HATE- 73 školení a 1 532 mladých ľudí

Život bez nenávisti. Bola téma, ktorej sa venovala Rada mládeže Žilinského kraja od októbra do decembra 2017 na základných a stredných školách Slovenska. Dvanásť odborných akreditovaných školiteľov zrealizovalo 73 vzdelávacích aktivít v témach: (viac…)

Úloha mýtov pri vytváraní predsudkov očami mladých ľudí

Žiaci zo Súkromného konzervatória D. Kardoša, Topoľčanyz odborov tanec a hudba sa stretli v dvoch workshopov na zaujímavom vzdelávaní, ktorého cieľom bolo upozorniť na úlohu mýtov pri vytváraní predsudkov, ktoré vedú k nenávistnému vyjadrovaniu. Ako pracovať s častým zdrojom mýtov – titulkov mediálnych správ, naučiť sa rozoznať ich manipulatívny obsah. (viac…)

Vytváranie predsudkov vedie k nenávistnému vyjadrovaniu.

Vo vzdelávacom centre Zaježová sa 10.10.2017 stretli mladí ľudia, študenti vysokých škôl, aby spolu hľadali odpovede na otázky ako vznikajú predsudky, čo spôsobujú a ako im predchádzať. Vzdelávanie bolo zamerané na prevenciu nenávistných prejavov na internete aj v osobných stretnutiach. (viac…)

« Staršie príspevky Novšie príspevky »