Tu nájdete zaujímavú publikáciu už aj v slovenčine: PRÍRUČKA BOJA PROTI NENÁVISTNÝM PREJAVOM PROSTREDNÍCTVOM VZDELÁVANIA K ĽUDSKÝM  PRÁVAM

https://rm.coe.int/bookmarks-slovenska-final-2019/168091071d