Rada Európy prijíma prvý medzinárodný právny nástroj na zastavenie sexizmus, a to aj prostredníctvom online technológií, ktoré umožňujú ” páchateľom ” vyjadriť ” urážlivé myšlienky ” a zapojiť sa do zneužívania správania. Https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26ahttps://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26ahttps://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26ahttps://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26a