Rozsiahla publikácia BOOKMARKS – Príručka boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania k ľudským právam je už dostupná aj v slovenčine.

Bookmarks_ENG_Ed. Rev. 2016.pdf (1)