ab1

Seminár s návštevou zariadenia Migračného úradu MV SR

Expertíza UNESCO v globálnom vzdelávaní príde na Slovensko.  Rada mládeže Žilinského kraja, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská komisia pre UNESCO realizujú v rámci kampane Rady Európy “Bez nenávisti na internete” projekt ...