6

Spoznaj svoje práva aj práva druhých

Nenávisť. Diskriminácia. Nedostatok rešpektu k ľuďom. Hnev. Toto sú problémy, ktoré trápia mladých ľudí. Preto sa rozbehol projekt s názvom Spoznaj svoje práva na Súkromnej obchodnej akadémií, Jarná 13. 44 prvákov sa v prvej fáze dozvedelo čo sú ...