1

Výchova k úcte vytvára prevenciu pre nenávisťou.

Rada mládeže Žilinského kraja vydala publikáciu pod názvom: Keď mladí ľudia ľuďmi sú. Zameriava sa v nej na úctu k človeku aj ako predchádzať nenávisti. Obsahuje úvahy, eseje mladých ľudí na uvedené témy, výsledky prieskumu ...